Apie VPIA

Apie VPIA

Asociacija „Verslo Programinės įrangos aljansas“ (VPIA) vienija kompiuterių programų gamintojus ir platintojus Lietuvoje. Pagrindinė VPIA misija – vienyti kompiuterių programų gamintojus ir platintojus bei vieningai juos atstovauti:

 

„Patikima intelektinės nuosavybės apsauga informacinių technologijų rinkoje – atspirties taškas, siekiant žinių visuomenės bei žinių ekonomikos, kaip Lietuvos ekonomikos pagrindo, plėtros bei įtvirtinimo. VPIA misija susijusi ne tik su visuomenės mąstysenos kaita intelektinės nuosavybės bei licencijuotos programinės įrangos naudojimo klausimais, bet ir su konkrečiais veiksmais, kurie būtų rezultatyvūs informacinių technologijų rinkoje.“ – Povilas Kaminskas, VPIA prezidentas.

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"