Narystė

Narystė

VPIA nariu gali tapti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai asmenys, sutinkantys laikytis asociacijos įstatų ir dalyvaujantys asociacijos veikloje.

Juridinis asmuo, pageidaujantis tapti VPIA nariu, turi pateikti VPIA valdybai prašymą įstoti į asociaciją bei šio juridinio asmens kompetentingo organo sprendimą dėl narystės. VPIA valdyba ne vėliau, kaip per mėnesį įsipareigoja pateikti atsakymą dėl naujo nario priėmimo arba atsisakymo priimti į asociaciją.

VPIA valdybai nusprendus priimti naują narį, jis privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei nario mokestį už einamąjį laikotarpį.

Daugiau informacijos apie tapimą asociacijos nariais galite gauti susisiekę su VPIA prezidentu Povilu Kaminsku:

Asociacija „Verslo Programinės įrangos aljansas“

Adresas: A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius

El. paštas: info@vpia-a.lt

NARIAI

Šiuo metu VPIA vienija 12 programinės įrangos gamintojų ir platintojų:

UAB Abakas

UAB AGA-CAD

UAB Blue Bridge

UAB Čeli APS

SQUALIO Lietuva (UAB DPA Lietuva)

UAB Fortevento

UAB InfoEra

UAB IN RE

UAB Metasite business solutions

UAB NOD Baltic

UAB Penki kontinentai

UAB TVG

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"