Programinę įrangą saugo įstatymas

Kompiuterių programa (programinė įranga) – autorių teisių objektas (Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (LR ATGTĮ) 4 str. 2 d. 1 p.). Bet koks programinės įrangos panaudojimas (įdiegimas, platinimas, laikymas, viešas paskelbimas ir kt.) be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (LR ATGTĮ 15 str. 2 d.).

Autorių teisių turėtojo leidimas naudoti kompiuterių programą (įskaitant programinę įrangą mobiliesiems įrenginiams) – licencija. Būtent kompiuterių programos licencija nustato kompiuterių programos naudotojo teisę naudoti (atgaminti ir naudoti) atitinkamą kompiuterių programą, tokiomis sąlygomis, kaip numatyta licencijoje.

VPIA REKOMENDUOJA:

Įsidėmėti, jog beveik kiekvienai naudojamai kompiuterių programai yra reikalinga licencija. Atsižvelgiant į tai, įsigydami kompiuterių programas įsitikinkite, kad visa vartotojui skirta informacija ir licencinės sutartys yra pridedamos prie įsigyjamos kompiuterių programos.

Jeigu kompiuterių programos įsigyjamos kartu su nauju kompiuteriu (t.y. jau įdiegtos į kompiuterį) arba įsigyjamos iš teisėtų pardavėjų elektroniniu būdu, šioms programoms taip pat taikomos licencinės sutartys, todėl įsitikinkite, kad visa programinės įrangos pirkimo procedūra būtų užbaigta turint visą su ja susijusią ir vartotojams skirtą dokumentaciją, visas tinkamas licencijas bei įsigijimo dokumentus, kuriuose būtų aiškiai matoma kompiuterių programos įsigijimo data, pavadinimas ir versija (pvz., PVM sąskaita–faktūra).

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"