Programinės įrangos teisėtumo tikrinimas

Lietuvos Respublikos policijos institucijos, įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę savo, autorių teisių turėtojų ar trečiųjų asmenų iniciatyva atlikti naudojamos programinės įrangos patikrinimą, kurio metu yra vertinama, ar tikrinamas subjektas naudoja ją teisėtai.

Kiekvieno policijos patikrinimo metu policijos pareigūnai kartu su IT specialistu arba atskirai vertina, kokia programinė įranga yra įdiegta (atgaminta) tikrinamo subjekto naudojamuose kompiuteriuose bei vertina, ar tikrinamas subjektas turi visus įrodymus, pagrindžiančius teisėtą programinės įrangos naudojimą.

Tais atvejais, kai tikrinamas asmuo nepateikia teisėtą programinės įrangos naudojimą patvirtinančių įrodymų, policijos pareigūnai turi teisę paimti tikrinamo asmens naudojamus kompiuterius papildomam tyrimui atlikti bei inicijuoti tyrimą dėl administracinio teisės pažeidimo arba ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje.

Nuo 2011 m. Valstybinė mokesčių inspekcija į patikrinimo planus įtraukė ir naudojamos programinės įrangos teisėtumo vertinimą. Tais atvejais, kai mokesčių administratorius atlikdamas mokestinį patikrinimą pastebi, jog tikrinamas subjektas galimai naudoja neteisėtą programinę įrangą, ši informacija perduodama policijos pareigūnams, kurie atlieka tolimesnį tyrimą.

VPIA REKOMENDUOJA:

Saugoti duomenis, dokumentus, kurie patvirtina teisėtą programinės įrangos naudojimą, ir tinkamai apskaityti naudojamą programinę įrangą.

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"