Programinės įrangos valdymas

Siekdami, kad turima programinė įranga (PĮ) įmonei teiktų maksimalią naudą, turite ją tinkamai valdyti. Tinkamas PĮ valdymas užkerta kelią tokių nepageidautinų padarinių atsiradimui kaip: teisinė atsakomybė už nelicencijuotos PĮ naudojimą, konfidencialios informacijos, finansinių ir kitų duomenų praradimas, neefektyvus įmonės lėšų naudojimas, pvz., įsigyjant PĮ, kuri įmonės veiklai nėra būtina ir kt.

Įmonės turimos PĮ valdymas įgyvendinamas trimis etapais:

(1) nustatant aiškią įmonės vidinę politiką PĮ panaudojimo atžvilgiu;

(2) tinkamai apskaitant turimą PĮ; ir

(3) atliekant PĮ inventorizaciją.

Nurodytų PĮ valdymo etapų įgyvendinimas leis Jūsų įmonei tinkamai valdyti turimą PĮ ir užtikrins jos panaudojimo efektyvumą. PĮ valdymas leis planuoti ir taupyti lėšas, skirtas IT ūkiui, taip pat leis užtikrinti, jog būtų įsigyjama tik ta PĮ ir tik tiek jos kopijų, kiek būtina įmonės veiklai vykdyti. Žinodami konkrečią naudojamą PĮ, jos skaičių ir siekdami pagerinti savo IT ūkį, galėsite aiškiau identifikuoti, kuriai PĮ reikalingi atnaujinimai.

Susipažinkite su Rekomendacijomis dėl programinės įrangos valdymo, kurios buvo parengtos VPIA bendradarbiaujant su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"