Rizikos Jūsų verslui

Dauguma verslo subjektų, nepriklausomai nuo jų dydžio, susiduria ne tik su rizika būti patrauktiems teisinėn atsakomybėn dėl neteisėtos programinės įrangos naudojimo jų veikloje. Gauta daugybė pranešimų apie atvejus, kada neteisėta programinė įranga buvo tyčia apkrėsta kenkėjiška programine įrangą (klavišų paspaudimus registruojanti programinė įranga (angl. Key loggers), šnipinėjimo programos, virusai ir t.t.), kuri yra milžiniška grėsmė verslo procesų vientisumui, kuri sudaro galimybes įgyvendinti įmonės duomenų vagystę ar asmens tapatybės vagystę bei atveria duris kitoms rizikoms. Naudojant neteisėtą kompiuterių programą verslo subjektas rizikuoja:

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"