Veikla

Veikla

VPIA suvokdama, jog informacinės technologijos yra ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio ekonominės ir socialinės pažangos varomoji jėga bei siekdama įgyvendinti savo tikslus, nuolat ir aktyviai bendradarbiauja su nacionalinėmis valstybinėmis institucijomis, taip nacionalinėmis ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokslo įstaigomis.

VPIA:

 

VPIA BENDRADARBIAVIMAS SU VMI IR PD

2010 m. gruodžio 31 d. tarp Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) bei VPIA pasirašytas Susitarimas dėl bendradarbiavimo kompiuterių programų teisinės apsaugos srityje. Susitarimas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo VI skyriaus, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 8 str., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 30 ir 31 str. nuostatas, šalims įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 ir siekiant stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Lietuvoje, užkirsti kelią kompiuterių programų neteisėtam naudojimui, užtikrinti efektyvesnį valstybės institucijų ir intelektinės nuosavybės teises ginančių asociacijų bendradarbiavimą.

Įgyvendinant minėtą susitarimą, VPIA pateikė rekomendacijas dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos įgyvendinimo PD ir VMI darbuotojams. Taip pat siekdami efektyvaus bendradarbiavimo, VPIA neatlygintinai organizavo mokymus (seminarus) Lietuvos policijos pareigūnams ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistams tema: „Kompiuterių programų naudojimo aspektai“ penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose (viso: 224 (du šimtai dvidešimt keturi) dalyviai).

VPIA BENDRADARBIAVIMAS SU LBAA

2013 m. gruodžio 2 d. VPIA pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA). Abipusiu bendradarbiavimu šalys siekia stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Lietuvoje, kelti apskaitos specialistų žinių lygį programinės įrangos teisėto naudojimo srityje, užtikrinti tinkamą programinės įrangos apskaitą.

Vykdant bendradarbiavimą, VPIA ir LBAA parengė Rekomendacijas dėl įmonėje naudojamos programinės įrangos valdymo. Kviečiame susipažinti su Rekomendacijomis skiltyje Naudinga informacija.

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"